Betning kan aldrig ersättas med annan behandling.

Betning kallas förfarandet att lösa och avlägsna ytföroreningar hos exempelvis värmebehandlade och svetsade rostfria konstruktioner. Vid betningen avlägsnas glödskal, svetsoxider, eventuella järnföroreningar, blästermedel med mera från den rostfria stålytan.

Betning av era produkter återställer dess rostfria egenskaper. Dessutom ger betning oftast en bättre ytfinhet på materialet än andra metoder, vilket underlättar återskapandet av stålets passiva skikt.

Betning är nödvändigt då man gjort någon form av bearbetning på eller av, ett rostfritt material. Passivitetshinnan blir  då uppbränd och förstörd. Det är denna hinna som ger stålet rätt egenskaper. Man kan blästra, slipa, polera men får då bara för ögat skapliga resultat.
När man har betat och spolat av materialet så ska det stå några timmar så hinnan återskapas med hjälp av syre.

Vi har Västsveriges största bet-kar för lego-betning och vi utför även spray-betning av större och svår-betade detaljer.